Micaria pulicaria

Микария голубая

Photo Markku A. Huttunen
Photo Markku A. Huttunen

♀ 2,7-4,5 mm, ♂ 3-3,5 mm

Фото с Pavouci CZ и Wikimedia Commons