Dictyna pusilla

Pavouci-CZ © Rudolf Macek
Pavouci-CZ © Rudolf Macek

 ♀ 1,5-2,5 mm, ♂ 1,5-2 mm

Фото с Pavouci CZ http://www.pavouci-cz.eu/