Oedothorax apicatus

Pavouci-CZ © Rudolf Macek
Pavouci-CZ © Rudolf Macek

♀ 2-2,2 mm, ♂ 2-2 mm

Фото с Pavouci CZ http://www.pavouci-cz.eu/