Gongylidiellum latebricola

Pavouci-CZ © Rudolf Macek
Pavouci-CZ © Rudolf Macek

♀ 1,5 mm, ♂ 1,5 mm

Фото с Pavouci CZ http://www.pavouci-cz.eu/